WIJ VERZOEKEN U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN

Deze gebruiksvoorwaarden bevatten de algemene voorwaarden waaraan u moet voldoen om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze website. Als u deze algemene voorwaarden niet in acht gaat nemen, verlaat deze website dan onmiddellijk. Houd er rekening mee dat de bedrijven van de Ovivo groep, zijn moedermaatschappijen en dochterondernemingen (samen, “OVIVO”) het recht voorbehouden om te allen tijde deze algemene voorwaarden te wijzigen. Het is daarom uw verplichting om te controleren of er wijzigingen zijn gemaakt en deze, elke keer dat u deze website bezoek, te raadplegen.


TERWIJL OVIVO ZIJN BEST DOET OM NAUWKEURIGE EN ACTUELE INFORMATIE OP DEZE SITE TE PLAATSEN, DIENT U ER NIET VANUIT TE GAAN DAT DE INFORMATIE ALTIJD BIJGEWERKT IS OF DAT DEZE SITE ALLE RELEVANTE BESCHIKBARE INFORMATIE BEVAT. VOORAL ALS U INVESTERINGEN GAAT MAKEN OMTRENT OVIVO, RAADPLEEG DAN VERSCHILLENDE BRONNEN, MET INBEGRIP VAN DE ARCHIEVEN VAN OVIVO BIJ DE TOEPASSELIJKE REGERINGSAUTORITEITEN.


Als u deze website in de vorm van een hyperlink naar uzelf of derden wilt sturen, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben van OVIVO.

Auteursrechten en handelsmerken

Auteursrechten

Alle gepubliceerde documenten of die op een andere manier zichtbaar zijn via deze site, met inbegrip maar niet beperkt tot foto’s, afbeeldingen, illustraties, software en andere documenten die beschermd zijn met auteursrechten worden en of eigendom of onder vergunning zijn van Ovivo. Tenzij ander is bepaald, is elke vorm van reproductie, wijziging, herdistributie, publicatie, overdracht, verkoop, distributie, executie, weergave of exploitatie van deze website, in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming vooraf van OVIVO, een schending van de auteursrecht.

Echter, kunt u een kopie van het beschikbaar materiaal downloaden op één computer voor persoonlijk, niet commercieel gebruik en alle vermeldingen over auteurs- en eigendomsrechten ongewijzigd houden en akkoord gaan om geen enkele wijziging te maken zonder schriftelijke toestemming van OVIVO. U gaat ermee akkoord dat u geen eigendomsrechten zal verwerven over gedownloade inhoud.

Handelsmerken

Bepaalde namen, woorden, titels, zinnen, logo’s, concepten, grafische elementen, pictogrammen en merknamen die worden weergegeven op deze website kunnen geregistreerde of niet geregistreerde handelsnamen zijn die beheerd worden door of onder de vergunning vallen van OVIVO. Tenzij ander is bepaald, is het een schending van de wet om handelsmerken die op deze website zonder schriftelijke toestemming van OVIVO te downloaden, openbaren, reproduceren of wijzigen. De weergave van deze merken is niet bestemd om een gedetailleerde verzameling van alle OVIVO wereldwijde eigendomsrechten te zijn en OVIVO kan andere eigendomsrechten in verschillende landen bezitten of beheren.

Disclaimer

DEZE WEBSITE EN ZIJN INHOUD WORDEN GELEVERD OP EEN “ZOALS HET IS”-BASIS EN ALLE GARANTIES, ZOALS EXPLICIET, IMPLICIET ALS WETTELIJK BEPAALD, MET INBEGRIP MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN VOORZOVER DE WET DAT MOGELIJK MAAKT UITGESLOTEN. DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE KAN ONNAUWKEURIGHEDEN OF DRUKFOUTEN BEVATTEN EN OVIVO KAN DEZE INFORMATIE REGELMATIG BIJWERKEN. HET VERTROUWEN VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE IS OP EIGEN RISICO.

COMMUNICATIE VIA INTERNET IS NIET HELEMAAL VEILIG OF VERTROUWELIJK. GEBRUIKERS DIENEN ER REKENING MEE TE HOUDEN DAT HET RISICO BESTAAT, MET INBEGRIP MAAR NIET BEPERKT TOT ONDERSCHEPPING, VERLIES EN WIJZIGING VAN GEGEVENS EN VIRUSSEN. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT NOCH OVIVO NOCH ZIJN DIRECTEURS, MEDEWERKERS, MANAGERS, ADVISEURS OF BEMIDDELAARS VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR SCHADES DIE A) AFKOMSTIG ZIJN DOOR EEN VIRUS, VERKEERDE COMPUTERVERBINDING, SOFTWARE OF COMMUNICATIELIJN, VERLIES O GEBRUIK AAN NETWERKVERBINDING OF ANDERE NIET GOED WERKENDE, INCOMPLETE, ONDUIDELIJKE OF GEWISTE OVERDRACHT DOOR WELKE COMPUTER OF NETWERK DAN OOK; B) DIRECT OF INDIRECT, HELEMAAL OF GEDEELTELIJK VEROORZAAKT WORDEN DOOR HET DOWNLOADEN VAN SOFTWARE OF FORMULIER AND DOOR OVERDRACHT VAN WELKE INFORMATIE VAN DEZE SITE DAN OOK.

DEZE WEBSITE BIEDT TOEGANG VIA HYPERLINKS NAAR ANDERE SITES. TENZIJ ANDERS WORDT BEPAALD, WAREN/ZIJN DEZE OVERIGE SITES ONAFHANKELIJK GEMAAKT EN ONDERHOUDEN DOOR DERDEN (“SITES VAN DERDEN”) EN BEHEERT OVIVO DEZE SITES NIET. OVIVO VOERT GEEN CONTROLES OVER DE INHOUD VAN SITES VAN DERDEN UIT. DAAROM BIEDT OVIVO GEEN GARANTIE OVER DE INHOUD EN HET BEHEER VAN SITES VAN DERDEN. DE OPNAME VAN INFORMATIE, DOCUMENTEN, LINKS OF INHOUD IN DEZE WEBSITE KAN NIET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GOEDKEUREN VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN A) DIE WORDEN AANGEBODEN OF GEPUBLICEERD DOOR EEN SITE VAN DERDEN OF B) DIE IN HET ALGEMEEN VAN DERDEN ZIJN.

OVIVO ZAL ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR SCHADES VANWEGE DEZE SITE OF ANDERE BETREFFENDE SITES.

Hulpbronnen en diverse voorwaarden

Hulpbronnen

Indien u niet tevreden bent met deze website of voorwaarden, is de enige en uitsluitende oplossing, te stoppen met het bezoeken van deze website. In dit geval, gaat u akkoord dat alle materialen van deze website en kopieën die u verkregen hebt verwijderd zullen moeten worden. Deze voorwaarden blijven na gebruik nog steeds van kracht.

Diverse voorwaarden

Als welke specifieke voorwaarde van deze overeenkomst onuitvoerbaar wordt verklaard door een bevoegde rechter, zal dit op geen enkele wijze de geest en omvang van deze overeenkomst beïnvloeden. De rest van de overeenkomst zal bindend blijven. Geen verklaring van afstand door OVIVO of welke dan ook van zijn rechten zullen worden beschouwd als een verklaring van afstand van welke toekomstig recht of bepaling van deze overeenkomst dan ook.

Deze site en zijn inhoud is onderworpen aan de wet van Quebec en de Canadese wetten die van toepassing zijn in deze provincie. Als u op deze site gaat vanuit een andere locatie dan Quebec, is het uw verantwoordelijkheid om er zeker van te zijn dat de toepasselijke wetten gerespecteerd worden vanaf de locatie van waaruit u toegang hebt tot deze website. Het gebruik van deze website is alleen toegestaan in landen waar deze voorwaarden van toepassing zijn. U verklaart aan OVIVO dan u deze website niet voor onwettige doeleinden zult gebruiken en u gaat akkoord alle toepasselijke wetgevingen, zowel lokaal, nationaal of internationaal, zult respecteren. Voor informatie over het gebruik van deze website vanuit andere landen, bent u verantwoordelijk voor de communicatie met uw eigen juridische adviseurs. Deze website en zijn gebruikt valt uitsluitend onder de jurisdictie van de rechtbank van Montreal in de provincie Quebec, Canada. U geeft uitdrukkelijk toestemming aan en legt u de exclusieve rechtsbevoegdheid of jurisdictie aan de rechtbank van Quebec en/of de federale rechtbank van Canada, of alle andere gerechtelijke arrondissement die OVIVO kan bepalen, voor alle acties, disputen en onenigheden over deze pagina.

Deze voorwaarden en andere regels, beleid of richtlijnen die gepubliceerd staan op de website van OVIVO vormen de overeenkomst tussen OVIVO en u met betrekking hiertoe.

bericht op enter-knop om de concepten van handelsmerken weer te geven.

neem contact met ons op

Vul onderstaande gegevens in