ENERGIE

Water wordt gebruikt om stoom te vormen in de stoomketel. De stoom wordt vervolgens in de turbine omgezet in elektrische energie. Corrosie en afzettingen in de stoomketel kunnen tot verlies van warmteoverdracht leiden. Een ander veelvoorkomend probleem in stoomketels is zuurstofcorrosie (pitting).

Om bovenstaande problemen tegen te gaan wordt waterbehandeling van het ketelwater toegepast. Afhankelijk van de werkdruk van de ketel wordt gekozen voor een ontharder en/of een demineralisatieinstallatie. Voor zuurstofverwijdering kan een membraanontgasser worden toegepast. Door het toepassen van één- of tweetraps omgekeerde osmose (RO) en electrodemineralisatie (EDI) als processtappen worden geen chemicaliën verbruikt.

Na oplevering van de installatie is onderhoud noodzakelijk. Wij kunnen u daarvoor diverse servicecontractvormen inclusief onderdelen aanbieden, indien gewenst met een 24/7 storingsdienstcontract.

  • Brochure 1

  • Brochure 2

Neem contact op

Vul onderstaande gegevens in