Certificeringen

Binnen Ovivo Holland vinden we betrouwbaarheid en kwaliteit belangrijk, hierdoor leggen wij onszelf hoge eisen op. Door onze certificeringen weten wij ons continu te verbeteren op het gebied van veiligheid van onze medewerkers en op het gebied van kwaliteit van onze producten en diensten. Deze verbeteringen zoeken wij enerzijds intern door middel van toolboxmeetings en werkplekinspecties, en anderzijds controleren wij onze leveranciers ook op certificeringen voordat wij een relatie met hen aangaan. Zo controleren wij leveranciers onder andere op ISO 9001-, ISO 14001- en VCA-certificeringen, met als doel onze supply chain van goede, duurzame en betrouwbare kwaliteit te voorzien.

Ovivo Holland is BRL SIKB 7800 gecertificeerd

Vanuit de overheid en industrie worden eisen en normen gesteld waar tankinstallaties voor chemische opslag aan moeten voldoen, welke zijn opgenomen in de PGS31. Voorheen werden deze eisen ondergebracht onder de BRL K903-certificering. Echter, vanaf 1 juli 2021 is de BRL SIKB 7800 de nieuwe kwaliteitsnorm geworden. Ovivo Holland was voorheen BRL K903 gecertificeerd en is tegenwoordig BRL SIKB 7800 gecertificeerd. Het nieuwe certificaat stelt algemene eisen en normen voor het fabriceren van hoogwaardige opslaginstallaties, zoals tanks, opslag- en doseersystemen, appendages en leidingen ten behoeve van het opslaan van chemicaliën. Door bovengenoemde certificering mogen wij een chemische opslaginstallatie fabriceren en leveren die voldoet aan de PGS31.

Afhankelijk van de gebruikte stof in het productieproces van de klant, kiest Ovivo het geschikte materiaal om de tankinstallatie te fabriceren. Ovivo Holland kiest bij voorkeur voor kunststoffen, maar mag ook installaties in staal of RVS leveren, afhankelijk van de resistentie tegen de opgeslagen stoffen.

Door onze certificering zijn wij bevoegd om de klant een certificaat te verstrekken dat de tankinstallatie volgens de geldende norm is gefabriceerd. Met het afgegeven certificaat kan de klant aantonen dat de door Ovivo Holland geleverde installatie voldoet aan de eisen die zijn gesteld in de desbetreffende milieuvergunning.

Ovivo Holland is VCA** gecertificeerd

De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers hier in Zoeterwoude en op locatie zijn van essentieel belang voor Ovivo Holland. Wij zijn VCA** gecertificeerd, hierdoor zijn wij gewend om onder andere werkplekinspecties, LMRA’s en toolboxen regelmatig uit te voeren.

Onze Service Engineers en Construction Engineers zijn veel op pad voor onze klanten. Om ervoor te zorgen dat al onze medewerkers altijd en overal veilig en gezond kunnen werken op de werkvloer, bieden wij onze medewerkers verschillende tools ter beschikking. Middels onze ‘DareToCare-app’ kunnen onze medewerkers op locatie eenvoudig en op de juiste manier LMRA’s en werkplekinspecties uitvoeren. Hiernaast bieden wij onze toolboxen aan via Zoom, zo kunnen al onze medewerkers altijd – ook op locatie – aanwezig zijn. Middels onze activiteiten zijn onze medewerkers actief bezig met het waarborgen van onze veiligheidsmaatregelen, om zo arbeidsrisico’s te verminderen en hun veiligheid te waarborgen.

Ovivo Holland is ISO 9001 gecertificeerd

Bij Ovivo Holland staat de kwaliteit van onze producten en diensten voorop. Door onze ISO 9001-certificering, een internationaal kwaliteitskeurmerk, zijn wij continu op zoek naar input ter zelfverbetering. Dit wordt gedaan door externe en interne audits, het monitoren van de klanttevredenheid en voeren van lessons learned vergaderingen met onze medewerkers.

De uitvoering van deze activiteiten staan in dienst van het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van onze producten, diensten en processen. Voor klanttevredenheidsonderzoek, zijn wij middels een online enquête gestart met het verbeteren van onze servicediensten. Binnenkort gaan wij ons online klanttevredenheidsonderzoek ook uitbreiden naar andere afdelingen. Dit om onszelf continu te kunnen blijven verbeteren.

Onze interne en externe audit wordt tegenwoordig uitgevoerd door een externe partij voor objectieve metingen en oordelen op het gebied van onze kwaliteitsprocessen. Alhoewel Ovivo Holland vijf gekwalificeerde collega’s in dienst heeft om interne audits uit te voeren, hebben wij er toch voor gekozen om dit uit te besteden. Door een objectieve beoordeling denken wij onze kwaliteitsprocessen sneller te verbeteren.